PRESENTKORT

Du kan beställa presentkort viä adressen ninja@vidalente.fi

OBS: SKRIV "PRESENTKORTSBESTÄLLINING" som rubrik på ditt mail. Skriv också till vem presentkortet är. DU får ett personifierat presentkort samt räkningen på din epost.

OBSERVERA:
• Presentkortet är i kraft först efter att du betalat det.

• Presentkorten är i medel i kraft  6– 12  mån från köpet, beroende på mängden behandlingar på kortet.

• Presentkortet kan inte bytas ut mot pengar och det kan inte användas efter att dess giltighetstid gått ut.