TA KONTAKT

Kontaktuppgifter

Hyvinvointipalvelu Vidalente
Ninja Lang
Andersbergsgatan 25, 06100 Borgå
gsm 050 3828178
ninja@vidalente.fi

Öppethållingstider

tisdag-onsdag
09.00–17.30

fredag
09–16.30

Vid behov även andra tider enligt överenskommelse