GRAFISK DESIGN

Även om min huvudsyssla i dagens läge är inom hälsovårds- och välmåendebranshen, jobbar jag gärna med små grafiska projekt. Ifall du behöver t ex ett logo, visitkort, broschyr, inbjudan el dyl, var gärna i kontakt, ninja(at)vidalente.fi

Du kan bekanta dig men min portfolie här >

UTBILDNING 

1997 Dekoratör, Helsingfors Handelsläroverk

1995 Artesan inom grafiska branschen, Borgå Hantverks- och konstindustriskola

1992 Merkonom, Utrikeshandel, Handelsläroverket i Åbo

1988 Student
, Björneborgs Svenska Samskola


ARBETSERFARENHET INOM GRAFISKA BRANSCHEN

2009-2016 Grafisk designer, DMP / Grano; Helsinfors

2008-2009 Grafisk designer, Micromedia, Helsingfors

2001-2008 produktions-AD, Taivassuora / Ego, Helsingfors

1998-2001 AD-assistent, PHS Direct; Helsingfors

1998 AD-assistent, DM Way; Helsinfors

1996- 1998 Digiterare, Mainospyörä; Esbo