VIDALENTES TJÄNSTER

"Magic hands. Vet du hur konstig känsla det är att inte ha huvudvärk då man lidit av det en vecka?"

Sagt av min kund

KLASSISK MASSAGE

Orsaken till att komma på massage är oftast smärta eller muslespänningar. Smärttillstånd orsakas bl a av felaktiga eller statiska arbetsställingar, opasslig dyna eller säng, för lite motion, ansträngning, stress, inflammationer eller trauman. Massagen har en avslappnande verkan på muskler och sinne och lindrar även stress och förbättrar i o m det också sömnkvaliteten.

Jag är skolad till klassisk massör, men utöver de klassiska mjuka och vida
massagegreppen använder jag vid behov också mångsidigt sportmassagegrepp. Sportmassagegreppen töjer och bearbetar musklerna mera ingående. I massagen kombineras olika tekniker där också kunden deltar aktivt i massagen. Jag är specialiserad inom ledmobilisering, som gynnar rörelseförmågan bl a vid artros eller smärttillstånd i bl a axelleden.

Jag har ett lagom kraftigt massagegrepp, men massagestyrkan anpassas visserligen ändå alltid i första hand enligt kundens önskan. I min massagebehandling använder jag endast allergi- och hudvänliga oljor, såsom mandelolja, paraffinolja eller bivaxbaserat massagevax. Använder mig också vid behov eller kundens önskan av:

• trigger- och fasciabehandling
• torrkoppning
• Hypervolt "muskelhammare"
• värmebehandling
• ledmobilisering


Klassisk massage passar praktiskt taget vem som helst, oberoende av ålder eller yrke. Jag rekommenderar regelbunden massage, även då du inte har "problem" så att de inte hinner uppstå heller, en passlig rytm är med 3-6 veckors mellanrum.

VoiceWell® -METODEN

VoiceWell®-metoden strävar till att öka människans allmänna välbefinnande, lösa muskelspänningar, frigöra rösten och andningen. Målet är att öka medvetandet om den egna röstanvändningen, kroppen och dess funktion.

 Behandlingsmetoderna är massage och andra manuella vårdformer så som mobliserande massage, faskia- samt ledbehandling. Bål, nacke, huvud och hals behandlas samt andningsmuskulatur, käke och tunga. I samband med vården kan kunden även få röstvårdstips samt råd i röstanvändningens grunder. VoiceWell passar alla, men speciellt sångare och andra musiker, människor som talar mycket  - lärare, skådespelare t ex – eller sitter mycket vid datorn, samt idrottare. T o m astmatiker kan ha nytta av VoiceWell-metoden. Även människor som har problem med bettet eller andningsorganen får hjälp av VoiceWell-behandlingar. VoiceWell® -skötare samarbetar med foniatriker, arbetshäslovården, tandläkare samt specialläkare och talterapeuter.

Före själva tuggmuskelvården intervjuar jag kunden ovh undersöker hens hålling, bett och käkledens funktion, och på basen av dessa gör jag upp en vårdplan. Vården kan koncentreras på ett litet område, t ex vävnaderna kring struphuvudet, eller på ett större område för att ändra på förändringar i hållningen. Under VoiceWell-behandlingen behandlas oftast också nacke och axelparti, hals, huvud- och tuggmuskler samt muskler och faskian runt bröstkorgen. Vid behov kan även höfter, rygg och armar behandlas. Vid röstvård behandlas även de muskler och konstruktioner, som har en omedelbar kontakt med struphuvudet, tungan, bettet och käkledernas funktion. Du får också instruktioner om hur du kan fortsätta hemma att underlätta dina tuggmuskelproblem.


AKUPUNKTUR

Kinesisk medicin och akupuntur har en flera tusen år lång historia. Första kända nedskrivna skriften inom Kinesisk medicin är den åtminstone 2000 år gamla Huangdi Neijing – Den Gula Kejsarens inremedicinska klassiker – är sannolikt världens äldsta medicinska skrift.


Teorierna och vårdmetoderna inom kinesisk medicin undersöks och utvecklas ständiigt och. akupunkturvårdens effekter har sin givna plats som alternativ och stödvårdsmetod till skolmedicin. Med akupunktur kan man sköta flera symptom och sjukdomar utan medicin.  Världens hälso-organistaion WHO rekommenderar akupunktur för ca. 400 olika sjukdomar eller symptom.

Med akupunktur kan man sköta bl a rygg- och nackregionens smärtor, huvudvärk, migrän, matsmältningsbesvär, urinvägsbesvär, golf/tennisarmbåge, smärtor i knäet, stress, sömnbesvär, högt blodtryck, akne, infertilitet, depression, tarmbesvär, mestruationssmärtor, som smärtstillare vid artros, allergier. Eftersom jag själv är allergiker, har jag tagit vården av dem som lider av allergier till min hjärtesak..

Jag studerar akupunktur baserad på traditionell kinesisk medicin och därmed ger jag tillsvidare akupunturvård till praktikpriser.

MASSAGE AV CANCERPATIENTER

Massage av personer med cancer är klassisk massage, som adapterats för att ta i akt cancerpatienters eller cancerrehabiliterares individuella specialbehov.  För att kunna förverkliga en trygg och hälsogynnande massage, samlar den skolade massören noggrann information om sjukdomen, dess vård, samt andra detaljer som har att göra med sjukdomen.

Undersökningar har påvisat, att massage av cancerpatienter ser ut att ha en positiv verkan mot  patientens smärtor, fatigue (trötthet), ångest och depression. Genom att lindra dessa symptom kan man även förbättra livskvaliteten.

Vid massage av cancerpatienter tar jag hänsyn till bl a operationer, operationssår, avlägsnade eller strålbehandlade lymfkörtlar, strålbehandlade områden, hudkonditionen, medicinering, smärtor, svullnad, fatigue, illamående och benstommens tillstånd.  Dessa år viktiga att notera, för att massagen ska ha en ökande verkan på patientens välbefinnande. 

OBS: En cancerpatients massage, speciellt om vården ännu fortsätter, kräver alltid den vårdande läkarens tillstånd. Fråga helst tillståndet före du söker dig till massage.

Ifall du vill boka tid för cancersjukas massage, var vänlig och kontakta mig först via email, ninja@vidalente.fi

TORRKOPPNING

Koppning har flera tusen år gamla traditioner i Kina, även om torrkoppning använts i flera andra kulturer också. 

Glidkopping: Först sprider man ut en massageolja, varefter sugkoppen läggs på huden och samtidigt trycker man ut luften så det skapas ett vacuum mellan huden och koppen, varefter man långsamt och systematiskt drar koppen längs med, tvärs över eller i i cirklar över musklerna, vilket lyfter upp både hud och bindvävnad och således förbättrar både blod- och  lymfcirkulation. Enligt vissa källor är en 15 minuters koppning lika effektiv som en timmes massage.

Vid torrkoppning lämnas kopparna på plats på smärtsammare muskelområden eller triggerpunkter. Denna metod använder jag ofta för att mjuka upp ett mycket ont muskelområde före egentlig massage. Kopparna hålls på plats ca 5–15 minuter, varefter det spända muskelområdet kan oftast masseras normalt. Man kan också öka på verkan genom kundens aktiva rörelse.

Kopparnas verkan syns nästan genast som rodnad av huden och möjligen små blodutgjutelser, Rodnaden och utgjutelserna kan bestå några dagar efter behandlingen, men denna kosmetiska nackdel är individuell och helt normal. Torrkoppning ökar effektivt blodcirkulationen, lymfcirkulationen, och ämnesomsättningen, så det är viktigt att komma ihåg att dricka mycket vatten efter behandlingen.

INDISK HUVUDMASSAGE

Indisk huvudmassage är en flera tusen år gammal behandling. Under behandlingen sitter kunden ner och ingen olja används. Den ger en snabb och effektiv avslappning och lindrar bl a stress och huvudvärk. Massagen består av en serie massagerörelser som används på övre delen av ryggen, nacken, axlarna, hårbotten samt ansiktet. Huvudmassagen räcker 30 minuter.

Indisk huvudmassage

• avlägsnar muskelspänning

• lindrar vid stress

• har en positiv effekt på hårbotten

• förbättrar ämnesomsättningen och blodcirkulationen


Lymfmassage

Lymfmassage på kommande..


KONTRAINDIKATIONER


När bör jag undvika massage?

Det finns tillstånd, relativa och absoluta kontraindikationer, då man INTE skall få massage eller terapeutisk behandling eftersom tillståndet kan förvärras. Tillstånden kan också vara mer eller mindre allvarliga, eller ändra karaktär, och då gäller relativa kontraindikationer. Tala om för mig om du har någon kontraindikation så kan vi diskutera om läkarintyg behövs för att påbörja en behandling. Om din behandlande läkare bedömer att massage är lämpligt i just ditt fall och skriver ett läkarintyg som bekräftar detta kan du tryggt komma till mig och få behandlingLåt mig också veta, om endast lättare massage bör användas.

Relativa kontraindikationer

 • Blödarsjuka - endast mycket lätta strykningar
 • Osteoporos - endast mycket lätta strykningar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Kärlproblem som proppar, åderförkalkning, åderbråck och inflammation i kärl
 • Medicinering med propplösande och blodförtunnande medel
 • Akut trauma mot kroppens mjukdelar
 • Öppna sår och variga processer
 • Hudsjukdomar som kraftiga eksem, smittande sjukdomar
 • Diabetes
 • Långvarig kortisonbehandling
 • Medicinering med antidepressiva medel
 • Cancer (förhandlas med vårdande läkare och oberoende undviks tumörområden)
 • Graviditet (undvik massage helt de 3 första månaderna)

Absoluta kontraindikationer

 • Feber/infektion
 • Akut trauma mot kotpelaren (undvik massage de första ca 6-8 veckorna)
 • Infektiös spondylit och andra skelettinfektioner - inflammation i kotorna
 • Inflammation (området rött, ömt, varmt, svullet)
 • Ruptur (muskelbristning)
 • Akuta luxationer (arm/ben som hoppat ur led)
 • Nackspärr efter luftvägsinfektion hos barn och unga
 • Diskbråck med eller utan neurologiska symptom - tryck på nerven (andra områden kan visserligen masseras)
 • Reumatiska sjukdomar som påverkar halsryggraden - RA (ledgångsreumatism)
 • Färska frakturer (benbrott)
 • Sjukdomstillstånd i övre nackkotorna - vertebralartärerna
 • Åderbrock

Koppningsbehandling skall inte göras på patienter som har följande problem

 • Alla akuta sjukdomar
 • Akuta infektioner
 • Akuta inflammationer
 • Akut diskbrock
 • Öppna sår
 • Svåra hudproblem, tex psoriasis eller atopiskt exem (över området)
 • Vid medicinering av blodförtunnande medel
 • Blödarsjukan
 • Hjärtproblem
 • Ej över Åderbrock
 • Ej över stora ytliga blodkärl
 • Ej över Insida lår
 • Ej över framsida halsen
 • Cancerpatienter under behandling (5 år friskförklarad)
 • Gravida (6 mån efter förlossning är ok)

Akupunktur

 • Nålfobi
 • Graviditet, kontrollera med din läkare
 • Infektionskänsliga implantat (Hjärtklaff)
 • Cancer
 • Akuta skador
 • Hemofili  (blödarsjuka), kontrollera med din läkare
 • Thromboser (blodpropp)